Şeriat Devleti'nden Laik Cumhuriyet'e

İLHAN ARSEL

“Bütün topluma Prof. Dr. İlhan Arsel’in bu kitabını okutabilseydik, bu çağda ne Refahyol iskelesine uğrardık, ne din devleti durağında macera arardık. Bu kitabı okumuş olsaydık, Atatürk Türkiye’sinin nimetlerini çoktan kavramış, uygar ufuklara yelken açmış bir toplum olurduk. Çünkü, şeriat düzenine ilişkin her şey Osmanlı döneminde denenmiş. Ama çöküş önlenememiş…” ( Melih Aşık/ Milliyet, 1 Temmuz 1997).Bu kitap, Osmanlı ile Atatürk Türkiyesi, şeriat düzeni ile laik düzen arasındaki farkı bütün yönleriyle gözler önüne seriyor.

No comments: