Büyük Osmanlı’dan “Büyük U.S.A.manlı’ya

27.07.2012
Ortadoğu, her ne kadar coğrafi olarak yerkürenin Doğu’sunda tarif edilse de, dünyadaki bütün dengelerin yeniden kurulmasında her zaman merkez rol oynamıştır.

Dünya, içinde bulunduğumuz bu dönemde çok büyük bir değişimin ve yeniden yapılanma sürecinin içerisinde bu süreci tam olarak anlayabilmek için hem Batı’da hem Doğu’da neler oluyor mercek altına alalım.

ABD, 2007 sonundan itibaren bütün dünyayı- özellikle Avrupa’yı etkileyen büyük bir ekonomik krizin içerisine girdi; bu krizle birlikte hem ülke ekonomisini hem de dünyada oynadığı politik rolü yeniden yapılandırmaya başladı. Diğer bir deyişle bu kriz bir bakıma ABD için “her şeyi baştan yaratmak” için bir neden/fırsat oldu.

Krizden öne ABD ekonomisi genel yapısı itibariyle artık “sürdürülemez noktaya” gelmişti. Karşılıksız Dolar basmaya dayalı ithalat, sıfıra yakın tasarruf, aşırı dış borç, sanayi üretiminin her geçen gün Çin merkezli Asya ülkelerine karşı iç ve dış pazar kaybetmesi gibi sorunlar ABD ekonomisini küçültmekte, ülkenin Uluslararası arenadaki gücünü aşındırmaktaydı.

Bundan dolayı kriz ile birlikte ABD hem ekonomisini hem de siyasi gücünü yeniden yapılandırmak için büyük programlar ve reformlar devreye soktu.

Obama’nın 2010 yılında Kongre’de yaptığı bir konuşma ABD Ekonomik yapılanması için Milat olarak kabul edilebilir. Obama, bu konuşmasında ilk defa Çin’i ve Hindistan’ı açık bir şekilde geçilmesi geren ekonomik hedefler olarak ilan etmiş, bunun için İHRACATA DAYALI BİR EKONOMİK MODEL programına geçileceğini söyleyerek “ Gelecek 5 yılda ABD ihracatını 2 katına çıkartma” sözü vermişti. Buna paralel olarak, enerji tasarrufuna yönelineceğini, ihracatçı küçük ve orta boy firmalara büyük destekler sağlanacağını, “geçmiş kayıp 10 yıldaki gibi artık ithalata değil imalat sanayini güçlendirmeye önem verileceğinin altını çizmişti.

“ We have to seek new markets aggressively, just as our competitors are.” (1)

“Saldırgan bir şekilde, yeni pazarlar aramak zorundayız; tıpkı rakiplerimiz gibi..." diyen Obama’nın aldığı önlemler ABD içerisinde yeni yapılanmanın ise yaramaya başladığını gösteriyor. Bunun sonucunda 1990’ların sonundan beri ilk defa Amerikan endüstrisi istihdam yaratmaya başlamıştır ve otomobil endüstrisi bunun en güzel örneklerinden biridir. (2)

The American Interest dergisinin Mayıs-Haziran 2012 sayısında ABD’nin ihracat merkezli politikasına dair bir makale yer aldı. Tyler Cowen imzasıyla yayımlanan “ What Export -Oriented America Means “ isimli bu yazıda ilginç tespitler yer aldı. (3) Obama’nın 5 yılda ABD ihracatını 2 katına çıkarma sözünün başta hayal gibi gelse de hedefleri tutturmaya başladığına işaret eden Cowen, ABD’nin ihracatının yüzde 16 büyüme göstererek aylık 140 milyar $ seviyesinden 180 milyar $ seviyesine çıktığını ve bunun ekonomik büyümenin yarısı oranında olduğuna dikkat çekti.

Diğer önemli bir faktör ABD’de bulunan ve işletilmeye başlanan geniş petrol rezervleri ve petrol işletmeciliğinde kullanılan teknolojinin verim arttırması sonucu ABD’nin geçen yıllara göre Ortadoğu’dan ithal ettiği petrol yüzde 30 oranında azalma göstermesi. Bildiğimiz üzere ABD, ithalatının en önemli kalemini Ortadoğu’dan ithal edilen petrol ve Çin malları oluşturmakta.

ABD’nin sahip olduğu petrol rezervlerinin çok büyük olduğu söylenir. Çok ilginçtir, George Bush Başkanlık görevindeyken yaptığı bir konuşmasında ABD’nin 2020 yılına kadar petrol ithalatına gerek kalmayacağına, kendi enerji ihtiyacını tamamen kendisinin karşılayacağını söylemişti.

ABD son yıllarda sadece petrol ve gaz kaynaklarının keşfinde değil, aynı zamanda bu kaynakların yeni teknolojilerle üretilip, ürün farklılaşmasında da çok belirgin bir şekilde atılımlar gerçekleştirdi. (4)

Cowen, makalesinin ana teması olarak, birbirini besleyen birçok yeni faktörle birlikte iddia edilenin aksine ABD’nin dünya liderliğini Çin’e ya da bir başka güce bırakmayacağını, aksine yeni yapılanma ile liderliğini koruyacağını iddia ediyor.

ABD - Çin Ticaret Konseyi (US- China Business Council) raporuna göre ABD’nin Çin’e olan ihracatı 2010 yılında yüzde 32 artış gösterdi. Bunun en önemli sebebi ise Çin’deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak zenginleşen Çin halkının artık Batı tipi mallar tüketecek konuma gelmesi. Bundan dolayı Cowen Çin ile ABD arasındaki ihracat- ithalat dengesinin hızla ABD lehine değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine işaret ediyor.

Öte yandan son 20 yılda ABD, sadece “paradan para kazanan" ve karşılıksız para basımıyla sadece ithalatta bulunan bir ekonomi olmasına rağmen bu haliyle bile ekonomik güç olarak en yakın takipçisi Çin ve Japonya’nın toplamının neredeyse 3 katı bir ekonomik büyüklüğe sahip. (5)

Abd’de bu değişiklikler oluyorken bunun dünyadaki öteki merkezlere yansımaması mümkün mü?

ORTADOĞU:

Ortadoğu’da bilinen bütün ezberler bozuluyor. Osmanlı’yı parçalayıp Araplar’ı küçük devletlere bölen Büyük Batı’nın bu bölgeye çizdiği plan yeni gelişmeler ışığında hükmünü yitirmeye başladı. Neydi bu plan?

-Bölgenin, petrol gelirlerinden elde ettiği gelirler kesinlikle bölge kalkınması için kullanılmayacak.

- İsrail, Araplar’ın başına musallat edilerek Arap ülkeleri istikrarsızlaştırılacak, petrolden elde edilen paralar ekonomik zenginliğe değil, Batı silahlarının ithali için kullanılacak

-Arap ülkeleri şeyhler ya da diktatörler eliyle yönetilerek ülkelerin hem demokrasi, hem insan, hem de ekonomik potansiyelleri bu diktatörler eliyle bastırılacak.

ABD, yıllarca İsrail eliyle Arap Devletlerinin her türlü potansiyellerini ve gücülerini bastırdı, diktatörler ve Şeyhler eliyle de bu coğrafyada gerçek bir Demokrasinin oluşmasına asla izin vermedi. Ancak bu oyun değişmektedir. ABD’nin artık bu “ ESKİ POLİTİKAYA “ ihtiyacı yoktur. Bunun birkaç sebebi var.

Obama’nın deyimiyle, ABD’nin "şiddetle yeni pazarlara ihtiyacı bulunuyor". Bu ihtiyaç paralelinde Batı pazarlarının artık bir doyuma ulaştığı ortamda ABD ürünlerini tüketecek 300 milyonluk bir Ortadoğu potansiyelleri bastırılıp, yoksul bırakılmış bir coğrafyadan daha cazip. TV’lerde de gördüğünüz gibi hemen her Batılı’nın evinde 2-3 araba, 2 TV, 2 Buzdolabı bulunmaktadır. ABD şirketlerinin kendi iç pazarlarında doyuma ulaşan ürünlerini satmasının tek yolu var. El değmemiş pazarlar bulmak. Ortadoğu bu anlamda ABD’nin yeni Eldoradosu durumunda.

Diğer bir önemli nokta ise, şeyhlikler ve diktatörlüklerle yönetilen Arap devletlerinin telekomları, bankaları, üretim faaliyeti gösteren öteki şirketleri yabancı sermayenin iştahını kabartması. Yani hedef milli burjuvazi ya da iç rejimden beslenenler tarafından kontrol edilen bu varlıkların “ özelleştirme- yabancılaştırma” yolu ile Batılıların eline geçmesi. Yani tıpkı AKP eliyle ülkemizdeki ekonomik varlıkların limanlara, madenlere şimdi de topraklara kadar Batılılara satılması gibi büyük bir sözde Liberalleşme sürecinin başlatılması hedefleniyor.

Ayrıca, bu plan doğrultusunda doğal kaynak olarak zengin olan bölge kontrol altına alınarak Çin’in bölgeye erişimi engellenecek, petrol ve gaz gibi üretimde faktör girdisini belirleyen ürünlerin fiyatlarını belirlemede ABD çok etkin olacak. Buna örnek Libya’da rejim değiştikten sonra ve Sudan referandumla ikiye bölündükten sonra önceki yönetimlerin Çin’le yaptıkları anlaşmaların büyük oranda feshedilmesi.

Sonuç itibarı ile Ortadoğu’daki bütün rejimler değişecek. Kapalı devre rejimlerin sahip olduğu iktisadi varlıklar tamamen Batılı (özelde Amerikan) yabancı şirketlerin eline geçecek. Bu yeni oyunun kodlarını Abdullah Gül, 2003’te Dışişleri Bakanı iken yapılan bir röportajda çok açık ortaya koymuştu.

“ … Sana şunu açıkça söyleyeyim; Ortadoğu'daki bütün rejimler değişecek. Şeffaflık ve demokrasi egemen olacak. Bu bölgede ekonomik sistemler de değişecek ve piyasa ekonomisi kuralları egemen olacak. Ortadoğulu liderler halklarına demokrasi ve tam özgürlük vermedikçe, sistemlerinin yürümesi mümkün değil. Irak'ta yaşananlar bütün bölge liderlerine örnek olsun."

"Bu konudaki görüşlerimi, Suriye ve İran gezilerimde de ayrıca Arap Birliği toplantısında, hatta son gittiğim Pakistan'da Devlet Başkanı Müşerrefe dâhil herkese her platformda söyledim. Ortadoğu hak ve özgürlüklerin gelişeceği bir bölge olacak. Biz bu özgürlüklerin olmamasından nefret ediyoruz. Ortadoğu'nun bu duruma gelmesinden bölge liderleri sorumludur. Demokratik açılımlara öncü olmamışlardır. Bölge ancak şeffaf, modern ve serbest piyasa ekonomisinin uygulanması ile kurtulabilir." (6)

2003’te Abdullah Gül’ün daha ortalıkta ciddi bir şey yokken yaptığı bu “kehanet” gibi açıklamalar yeni planı tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Bu pencereden bakıldığında açıkça görüldüğü üzere AKP (sadece) bir siyasi parti değildir. Aynı zamanda Ortadoğu’nun bütününe yönelik dizayn edilmiş bir paket programdır.

Peki, nedir AKP eliyle bölgenin bütünü için dizayn edilen “Büyük Vizyon”?

- Kamuya ait iktisadi varlıklar, bankalar, limanlar, şirketler, fabrikalar, işletmeler hatta topraklar “ Liberalleşme “ adı altında yabancı sermayeye satılması.

- İslam Dininin Protestanik bir formatla “ piyasa değerlerini ve onun üzerine oturduğu Batı tipi Demokrasiyi içselleştirmesi. Geleneksel İslami hareketlerin genlerinden “ Anti- Amerikancılık, Anti- Batıcılık, Anti- Siyonizm “ gibi piyasa karşıtı faktörlerin arındırılması ve ülkemizdeki örneğinde olduğu Milli Görüş gibi 'gömleklerin' siyah beyaz fotoğraflarda birer hatıra haline getirilmesi.

- Milliyetçilik, ulusalcılık, İslamcılık gibi anlayışların ekonomik doktrinleri genelde ülke kaynaklarının yerel girişimciler tarafından harekete geçirilmesi ve yönetilmesi, yabancı sermayeye karşı mesafe, iktisadi hâkimiyeti etkilemeyecek karşılıklı ekonomik işbirlikleri gibi referanslardan oluşur. Bundan dolayı yönetimin kaynağı ve meşruiyeti ulusçuluk, milliyetçilik ya da dini kitaplardaki kutsal ayetler değil, dinin, ideoloji ve inançların sadece kişisel yaşamda bireysel şekilde yaşandığı; Müslüman ülkelerin 'muhafazakârlık' kisvesi altında birbirine iç pazarlar ve (yapay) ortak kültürler olarak entegre edildiği yapılar ortaya çıkarılması.

ABD, iç ve dış politika Doktrinlerinin çok açık bir şekilde değiştiği, Çin ve Asya merkezli büyümeyi engellemek ve dünya liderliğini korumak için “ İhracata ve Üretime Geçmeyi“ Milli Seferberlik politikalarına dönüştürdüğü bu yeni düzende artık iç kaynaklı ve yerel büyümeyi savunan, yabancı sermayeye mesafeli bu ideolojilere Ortadoğu’da yer yok. Bundan dolayı bağımsızlıkçı, ulusalcı hem de geleneksel İslamcı çizgiler son yıllarda sistematik bir şekilde “entelektüel” ortamlarda itibarsızlaştırılıyor.

ABD için içine girdiği yapısal sorunları asmak için Ortadoğu yeni bir ekonomik havza olması nedeniyle son derece hayatidir. Bu konu önemini Libya’da Kaddafi sonrası ABD- Libya Konsolosu Gene A. Cretz yaptığı konuşmada vurgulamıştı:

“Petrol Libya’ya ABD müdahalesi için en önemli sebep değildir. Libya’nın altyapısını ve ekonomisini inşa etmek için geniş oranda ABD şirketlerini Libya’ya getirirsek, kendi ülkemizdeki istihdam sorununu çözmede önemli kazanımlarımız olacaktır.”

“İslamcılar atık ılımlılığı, demokrasiyi ve çoğulculuğu savunmaktadır.” (7)

ABD’nin Libya Elçisinin bu sözleri Arap Baharı’nın bütün ana dinamiklerini ortaya koyması açısından son derece önemli. Libya’da “ özgürce” yapılan ilk seçimleri kazanan “ Ulusal Güçler İttifakı’nın lideri Mahmut Cebrail, ABD’de ekonomi üzerine master yapmış; Wikileaks belgelerinde (2009) “ ABD düşünce sistemine yakın birisi “ olarak tanımlanan bir şahıs. Cebrail, 2010 yılında Time Dergisi ile yaptığı bir röportajda Libya’nın Batı tarzı bir demokrasiye geçmesi gerektiğini savunarak, Libya ekonomisinin Neo-Liberal politikalara geçmesini ümit ettiğini söylemişti.

Yine Cebrail “Libya Tomorrow Project” adlı çalışmasında Libya ekonomisinin nasıl özelleştirileceğini, uluslararası şirketlerin Libya pazarına serbest ve sınırsızca girmesi için yapılacak reformları, vergi kesintilerini, işçi hakları kısıtlamalarını bir bir anlatmıştı. (8)

Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu’nun girdiği yörünge,1980 darbesi sonrası Türkiye’de Özal'ın başlattığı “Muhafazakârlaştırma- Özelleştirme “ politikalarının AKP ile en tepe noktasına gelen “Muhafazakârlaştırma- Yabancılaştırma” rotasından ibaret.

Ortadoğu devletleri Türkiye’nin sadece 'model' değil aynı zamanda 'merkez' olacağı bir siyasi ve ekonomik sisteme entegre edilecek. İstanbul ise Başbakan Erdoğan ve kurmaylarının sıklıkla dile getirdiği bu genelde küresel, özelde bölge sermayesinin merkez üssü olacak ve Arap fonları yeni ekonomik yapıyla ortaya çıkan yabancı şirketlerin fonları burada mevzilenecek. İstanbul’un 3 büyük dinin başkenti gibi “kültürel ve dini” temalarla pazarlanmasının altında yatan en büyük sebep aslında budur.

Osmanlı hatırasının yeniden canlandırılması, 'Ümmet Kardeşliği' altında bölge halklarına “siz aslında kardeşsiniz” mesajı verilmesi bölgede oluşturulmaya çalışılan politik ve ekonomik entegrasyonların çimentosu. Artık savaş ve ayrışmanın istenmeyeceği bu coğrafyada herkesi birbirine yaklaştıracak tezler işleniyor. Bu Ortadoğu’nun entegre bir pazar olması için hayati önem taşıyor.

AKP’nin “CİHAN DEVLETI” olarak vurguladığı yapı aslında ekonomik kaynakları tamamen şu an krizde olan Batı sermayesinin yeni yaşam alanları olacak. Bölge siyaseti “ MUHAFAZAKÂRLIK” gibi İslam’la alakası olmayan, İslam değerlerini de deforme eden, Batı’da Hıristiyanlığı “Merkez Sağ (Hıristiyan) Demokrat Partiler’ düzeyine getirip Neo-Liberal politikaların yedek lastiği yapıdan başka bir şey değil.

George Soros, bir zamanlar bizim için “en büyük ihracat gücünüz ordunuzdur” demişti. Google’in CEO’su da "ABD’nin en büyük gücü ABD şirketleridir” diyerek ABD’nin gerçek güç kaynağına işaret ediyor.

Kısacası bizlere "BÜYÜK OSMANLI" yeniden kuruluyor diyerek heyecanla anlatılan yapı aslında bölgede planlarıyla hazırlıkları çok önceden yapılmış olan BÜYÜK U.S.A.MANLI'nın kurulmasından ve bu projenin taşeronluğundan ibaret...

Ali Emre Seroğlu

Odatv.com

KAYNAKLAR:

1-http://www.nytimes.com/2010/01/28/us/politics/28obama.text.html?pagewanted=all

2-http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_for_an_america_built_to_last.pdf

3-http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1227

4-http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1266

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/How-the-Natural-Gas-Boom-has-Boosted-the-USs-Oil-Production-Figures.html

5-http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1228

6-http://haber.gazetevatan.com/0/9721/1/Haber

7-http://www.nytimes.com/2011/09/23/world/africa/us-reopens-its-embassy-in-libya.html?_r=1

8-http://www.opednews.com/articles/Washington-s-Man-in-Tripol-by-Stephen-Lendman-120714-575.html

--

No comments: