Erdoğan neden Anti-Emperyalist ol(a)maz?

19.10.2017 | Mehmet Ali Güller


Emperyalizm hâlâ kapitalizmin son aşamasıdır, en yüksek aşamasıdır. Küreselleşme, emperyalizmin yeni kılığıdır, yoksa geçen yüzyıldaki emperyalizm bu yüzyılda da geçerlidir.

Öte yandan çağımız hâlâ ezen-ezilen ülkeler ya da ezen-ezilen milletler çağıdır.

Dünya ise hâlâ emperyalistlerin dünyası ile mazlumların dünyası şeklindeki iki kampa ayrılmış durumdadır. Emperyalist dünyanın başını ABD çekmektedir ve onu birkaç Atlantik ülkesi izlemektedir. Mazlumlar dünyası ise geçen yüzyıldan biraz farklıdır ve iki hatta üç parçalıdır. Örneğin Çin ve Rusya, ekonomik ve askeri güçleri nedeniyle artık gelişmiş ülkelerdir fakat yerleri mazlumlar dünyasıdır.

ABD’YLE HER ÇIKAR ÇATIŞMASI, ANTİ-EMPERYALİZM DEĞİLDİR!

Bu girişi şundan yaptık: ABD’yle yaşanan vize krizine paralel olarak bir de AKP hükümetinin anti-emperyalist olup olmadığı tartışması sürüyor. Erdoğanların 15 Temmuz sonrası Rusya’yla normalleşmesi, bölge ülkeleriyle yakınlaşması ve çıkarlarının özellikle Suriye’nin kuzeyinde karşı karşıya gelmesi bu tartışmayı doğurdu. Vize krizi ise bu tartışmaları yükseltti.

Peki biz ne düşünüyoruz?

Öncelikle belirtelim: Bir sosyalist ve anti-emperyalist olarak ve kimin yönettiğinden bağımsız olarak, ülkemin ABD’ye karşı konumlanmasından gurur duyarım. ABD emperyalizmine karşı duruşun hangi sınıftan geldiği kompleksine girmem. ABD’ye karşı her konumlanışı ülkem adına yararlı bulurum.

Fakat ABD’yle çıkarları çatışanları da toptan anti-emperyalist safa koymam! Çünkü ABD’yle her çıkar çatışması, anti-emperyalizm anlamına gelmemektedir!

Erdoğanların durumu ABD’yle çıkar çatışması yaşamalarından kaynaklanmaktadır, yoksa anti-emperyalist oldukları için değil!

Fakat anti-emperyalist olup olmadıklarından bağımsız olarak da ülkemi yönetenlerin ABD’yle çatışma yaşamasını ülkem adına yararlı bulur, bunu ülkemi daha iyi yönetecek sınıf ve parti adına fırsat olarak görürüm. (İktidarın bu duruşunu sürekli alkışlamaktan, o fırsatı kazanca çevirememek ise ayrı ve çok önemli bir sorundur.)

MENDERES DA RUSYA’YA YANAŞTI AMA ANTİ-EMPERYALİST DEĞİLDİ!

Peki Erdoğanların durumu nedir?

Öncelikle belirtelim: ABD’yle daha iyi pazarlık yapabilmek için Rusya’ya yanaşmak, kökleri Abdülhamit’in İngiliz’e karşı Almancılık yapmasına dayanan bir gelenektir. Bugün Erdoğan’ın yaptığı gibi ABD’yle daha iyi pazarlık için Rusya’ya yanaşmak, Menderes’in de, Demirel’in de yaptığı bir taktiktir. Fakat 1950 ve 1960’larda hiç kimse Menderes’i, Demirel’i anti-emperyalist ilan etme noktasına savrulmamıştır!

Emperyalizm iktisadi, politik ve askeri bir kavramdır. Dolayısıyla emperyalizme karşı olmak da iktisadi, politik ve askeri bir konumlanıştır. Örneğin iktisaden emperyalizme bağımlı olup politik olarak emperyalizme karşı olmak mümkün değildir, olsa bile laftan ibarettir.

Erdoğanlar şu dört nedenle anti-emperyalist olamazlar:

1- SİYASAL İSLAMCILIK ANTİ-EMPERYALİST OLAMAZ!

Elbette kimi İslamcılar ve İslamcı hareketler anti-emperyalist olabilir, olmuştur da. Örneğin İran İslamcılığı genel olarak anti-emperyalisttir.

Ama Erdoğanlar o türden İslamcı değildir, siyasal İslamcıdır. Bizdeki siyasal İslamcılık, emperyalizmin SSCB’yi çevreleme stratejisi kapsamında geliştirilen ve içeride komünizme karşı kullanılan bir siyasal İslamcılıktır. Yani esas olarak emperyalizmin tarafındadır! (O nedenle siyasal İslamcı liderler ABD karşıtlığı yapamadıkları için kaba bir batı karşıtlığı yaparak tabanlarının gazını almaktadır hep.)

Bu gelenekten gelenler, bu gelenekle hesaplaşmadıkça ve bu gelenekten tam olarak kopmadıkça anti-emperyalist olamazlar.

2- ÜMMETÇİLİK ANTİ-EMPERYALİST OLAMAZ!

Milliyetçi (daha doğrusu millici) olmayanlar anti-emperyalist olamazlar. Emperyalizm çağı ezen milletler-ezilen milletler çağıdır. Ezilen milletlerin safında yer almayan, ezilen milletlerin milliyetçiliğini yapmayan bir anlayış anti-emperyalist olamaz!

Leninler, Stalinler, Maolar elbette sosyalistti ama aynı zamanda milliciydi, yurtseverdi.

Erdoğan ise milliyetçi değil, ümmetçidir. Millet kavramını kullandığında ise Osmanlı’daki gibi “tüm İslam toplumu” anlamında kullanmaktadır.

Nitekim Erdoğan “milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum” da demiştir, daha dünkü gibi “Türkçülük yapmak bölücülüktür” de demiştir!

3- SERBEST PİYASACILIK ANTİ-EMPERYALİST OLAMAZ!

Serbest piyasa ekonomisi uygulayan hükümetler anti-emperyalist olamazlar, çünkü serbest piyasa ekonomisi emperyalizmin ulusal ekonomilere egemen olması için vardır.

Serbest piyasa ekonomiyi uygulayan, ülkesini emperyalist tekellere açan, o tekellerin isteği doğrultusunda üretime yasak getirerek tarımı bitiren bir hükümet anti-emperyalist olamaz!

Yurdu, yani ulusal pazarı emperyalizme sonuna kadar açan bir hükümet anti-emperyalist olamaz!

4- CUMHURİYET YIKICILIĞI ANTİ-EMPERYALİST OLAMAZ!

Cumhuriyeti yıkmaya çalışan, laikliği ortada kaldırmaya çalışan, eğitim müfredatından Atatürk’ü ve evrimi çıkaran, “kindar nesil” hedefi olan, bu amaçla eğitim kurumlarını imam hatipleştiren, bürokraside liyakati değil tarikatların kontenjanını esas alan, medeni hukukun yerine şeri hukuku esas almaya çalışan, yargıyı yürütmenin emrine sokan, parlamenter rejimi sınırlandırıp tek adam rejimine geçen bir anlayış anti-emperyalist olamaz!

Bizimki gibi ülkelerde anti-emperyalizm “tek adam” ve “saray” yönetiminden çoğulculuğa ve meclis yönetimine doğru olur. Yani bizimki gibi toplumlarda anti-emperyalizm monarşiden cumhuriyete doğru olur! (Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı sonrası ortaya çıkan siyasal tablo, halkçılık ve en önemlisi meclisçilik bunun tipik uygulamasıdır.)

AKP’YE KARŞI MÜCADELE ESASTIR!

Erdoğanlar keşke anti-emperyalist olabilseler, memnun oluruz, fakat işte bu dört özellik nedeniyle anti-emperyalist olamazlar!

Kuşkusuz ABD’yle hangi gerekçeyle olursa olsun kavga etmeyi keşke sürdürebilseler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu Türkiye’nin yararınadır ve cumhuriyetçi kuvvetlere, yararlanabildikleri taktirde tabi, alan açar.

Fakat esas olan AKP’ye karşı kesin ve kararlı mücadele edebilmektir. Çünkü AKP, ABD ve AB emperyalistlerinin tam desteğiyle ve onların çıkarları için iktidar yapılmış bir partidir ve bu özelliği nedeniyle de aynı zamanda ülkemizin zayıf karnıdır!

ABD’nin BOP eşbaşkanlığı yapıldığı o ilişkiler sürecinde tutulmuş dosyalar bugün sadece Erdoğanları değil, maalesef onlarla birlikte Türkiye’mizi de hedef almaktadır.

Dolayısıyla asıl anti-emperyalist mücadele, AKP’ye karşı mücadeleden geçmektedir. Çünkü ABD’ye karşı esas mücadeleyi verebilmek için, önce AKP hükümetinden kurtulmamız gerekmektedir! Zira ortada bir cumhuriyet kalmadığında, anti-emperyalistlik de kalmaz!

Atatürk bile emperyalizme karşı mücadeleyi Enverlere bırakmamışken, biz Enverlerin yanından bile geçemeyen Erdoğanlara hiç ama hiç bırakmamalıyız!


What Raqqa Liberation? Permanent War on Syria Has Only Just Begun

ISIL fighters abandoned Raqqa in a withdrawal agreed with US-backed proxy militias.

Oct 17, 2017Reports give conflicting accounts on whether foreign fighters would also be leaving the city, where the Qaeda-linked Arab militants and US-backed Kurds have been battling under the umbrella groups of the Syrian Democratic Forces (SDF) to defeat ISIL since June.

SDF Spokesman Talal Silo says the foreign fighters would be left behind "to surrender or die", without saying when the evacuation of terrorist fighters would take place.

Last year, when the US-led aerial bombardments began on the pretext of fighting terror, the regime changers claimed they would declare victory within days or weeks, which was wishful thinking. But when the illegal campaign failed, they continued to target schools, hospitals and many other civilian structures in revenge, just to make a point in terror-held areas.

Over a year into the US-led war, however, things have changed, and expectations that the regime changers can produce a total, uncontested military victory have dimmed. That explains why they are now talking liberation. They have no choice. Still, that doesn’t mean they really mean peace and unity for Syria.

Far from it, the colonial campaign to divide and rule Syria still tops the agenda. Any doubters should ask Afghanistan and Iraq. Just like in those countries, the key policy in the so-called Raqqa liberation is to stay and entertain - not end the bloodshed and save the people. It’s just a shift in tactics for permanent occupation of Syria.

The regime changers want to attain through Raqqa what they couldn’t in the failed regime-change campaign: Occupying and dividing Syria into ethnic-sectarian lines, and stopping it from becoming a unitary state – in cooperation between Saudi, Israeli, British, and American intelligence agencies.

Far from being a one-off policy, this is also a high point in systemic collaboration between the Saudi-led and US-backed coalition members to degrade the Syrian government through a combination of international pressure and national dispute over the terms of any future “peace” accord.

This will happen through familiar patterns and amid negotiations: Continuation of Special Forces operations and drone strikes (unilateral US policy and Western counter-terrorism efforts) against Al-Qaeda and ISIL remnants, creation of a no-fly-zone over the Syrian/Iraqi border areas on the pretext of “humanitarian assistance”, adoption of UN Security Council resolutions against the allied forces of Iran, Syria, Russia and Hezbollah in the form of sanctions and arms embargo, as well as many other illegal measures to curb post ISIL-Syria politically, diplomatically, and economically.

Meaning, despite their assertions to the contrary, the occupation of Raqqa has nothing to do with supporting the legitimacy of a political process in Syria. The ultimate goal is to maintain the continuity of the bogus War on Terror in the region by actively repressing the allied forces that threaten to undo the status quo.

To this end, the warmongers will continue to build military bases in and around Raqqa, maintain the trade and arms embargo as well as the blockade against Syria. The policy indicates both their broader strategic goals, and the dangers to positive political, economic and social change they represent.

Expect no permanent ceasefire and peace, and certainly no end to all foreign military attacks and “anti-terrorism” efforts. Expect no US-backed humanitarian assistance either, including international reconstruction aid, resumption of broad national dialogue, and establishment of an inclusive national unity government in Damascus Whatever it is, because the permanent US-led war on the Resistance Front and the people of Syria has only just begun.

SOURCEhttp://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960725001818

The aspirations of a SECULAR SOCIETY


The aspirations of a SECULAR SOCIETY could characterize a society as one which:

1- Refuses to commit itself as a whole to any supernatural views of the nature of the universe, or the role of mankind in it.

2- Is not homogeneous, but is pluralistic.

3- Is very tolerant of religious diversity. It widens the sphere of private decision-making.

4- While every society must have some common aims, which implies there must be agreed upon methods of problem-solving, and a common framework of law; in a secular society these are as limited as possible.

5- Problem solving is approached rationally, through examination of the facts. While the secular society does not set any overall aim, it helps its members realize their shared aims.

6- Is a society without any official images. Nor is there a common ideal type of behavior with universal application.

POSITIVE IDEAS BEHIND THE SECULAR SOCIETY

1- Respect for individuals and the small groups of which they are a part.

2- Equality of all people.

3- Each person should be free to realize their particular excellence.

4- Breaking down of the barriers of class and caste.

Turkish government's sham fight in Idlib


Turkish government's sham fight in Idlib

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and Turkish Armed Forces, or TSK, announced the start of the expected operation in Syria's Idlib on October 8.

TSK listed the objectives of the operation as follows: enhancing ceasefire regime, ending violence and clashes, delivering humanitarian aid to those in need, ensuring favourable conditions for the return of those displaced by the war and for the peaceful settlement of the ongoing conflict.

According to the statements of TSK, they "have started reconnaissance activities on October 8 to establish surveillance posts."

In other words, the official statements argue that the operations of the TSK in Idlib are not part of combatant force activities, but aim to monitor ceasefire regime and guarantee the process. In the first statements, it was said that 500 Turkish soldiers would be deployed along the north-west of Idlib to monitor de-escalation, that Iran and Syria would be positioned below and Russia would be in between.

However, these statements are far from giving us a holistic picture.

BOLD DECLARATIONS OF RUSSIA ABOUT THE US

Russia has been propagating the argument "The US is helping al-Qaida and Islamic State" quite courageously for a while.

Russian diplomacy used to say "The US condones al-Nusra Front to defeat [Syrian President] Assad" during the presidency of Obama, and yet now, the allegations of Russia about Islamic State and al-Qaida are quite daring.

The content of this article leaves aside Deir ez-Zor and the war against Islamic State. However, Russia's accusations against the US are connected with Deir ez-Zor.

As the Syrian army and its allies broke the siege of Deir ez-Zor and moved along the eastern bank of the River Euphrates, and the developments in the Iraq-Syria-Jordan border triangle demonstrated that Damascus and its allies were close to victory.

And yet, the US-backed Syrian Democratic Forces started its onslaught in Deir ez-Zor right at that moment and attacked the Syrian Army in Deir ez-Zor and Homs with all its ammunition. In addition to the Islamic State attacks, Al Qaida (Tahrir al-Sham) and its allies started a great attack on the Syrian Army in North Hama.

Russia has given a direct address about the Hama attack for the first time: Russia said that Tahrir al-Sham and its allies had started an attack in Hama with the directives of the US intelligence to stall off the Syrian Army.

This meant the violation of ceasefire regime in Hama which was one of the four de-escalation zones defined in Astana agreements. Was the message directed at only Washington since it was not one of the guarantor countries in the Astana agreements?

The answer of Russia for the Hama attack was a fierce raid. That was quite weird considering that the expectation of Moscow from Astana agreements was the segregation of al-Qaida and the "moderate groups".

The below map shows the logistic support behind the attacks in Hama countryside. The existence of a transition road between northern countryside of Hama and the south of Idlib, and the fact that Tahrir al-Sham retrieved its forces to the south of Idlib raise doubts about Turkey's Idlib operation.
ALLEGATION OF AN AGREEMENT BETWEEN TAHRIR AL-SHAM AND TSK: IS AFRIN ON TARGET?

On top of all these developments, the fact that Tahrir al-Sham militants escorted Turkish army reconnaissance units into Idlib on September 8 raised more question marks about Turkey's Idlib operation.

Journalist Hassan Hassan, known close to be to the "moderate" militants, was the person who called attention to these questionable points. Hassan argued that the TSK had established three surveillance posts in Dar el Izze in western Aleppo in coordination with Tahrir al-Sham.

A senior Tahrir al-Sham leader spoke to the journalist Musa al Omar and said TSK will not be able to control "for now" any place other than these three surveillance posts.

When Musa al Omar asked Tahrir al-Sham leader whether they expect any conflict with Turkey, the leader said "No. Everything went well so far, and if Turkey does not change its position it will go well."

A commander of the Nour al-Din al-Zenki group, an ally of Tahrir al-Sham, also said Turkish forces, escorted by Tahrir al-Sham militants, moved towards Deir Semaan to the south of Afrin.

Charles Lister, a pro-opposition from the Middle East Institute, spoke to Syria Deeply and said Tahrir al-Sham and Turkey has reached an agreement to establish a buffer zone from the Idlib border village Atme through Darat Izza to Anadan to be protected by Turkey. Lister added that Turkey and Tahrir al-Sham militants had around three or four meetings so far.

In the statements by Tahrir al-Sham and its allies, "those that ally with Russia" was targeted rather than Turkey. In other words, the Euphrates Shield Operation forces, with whom Turkey acted together, were targeted by them.

The Free Syrian Army (FSA) militants of the Euphrates Shield Operation has no chance before al-Qaida without the direct intervention of Turkish army. Much to that, FSA do not show any sign of conflict with Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham, projected as a "front", is composed of Nour al-Din al-Zenki group (left in July), Jaysh al-Sunna, Ansar al-Din Front and Liwa al-Haqq along with al-Nusra.

Leaving aside some allegations, the positioning of TSK to the south of Afrin and west of Aleppo without any conflict raises a doubt whether TSK uses ceasefire regime in Idlib to besiege YPG in Afrin. Although Turkey deems al-Qaida and its affiliates "terrorist organizations", it seems that it does not consider Tahrir al-Sham a "threat to national security".

The position of TSK on the west of Aleppo seems favourable to prevent intrusions to the southern city Hatay in Turkey and to start a possible attack on the supply lines along Aleppo towards Afrin.

The area where TSK established surveillance posts. It is a strategic area between Dar el-Izze, Atme, Dana and Anadan. This area can serve useful for a possible operation to Afrin.

Based on this information, Tahrir al-Sham’s transfer of its forces towards the south of Idlib makes sense. al-Qaida does not expect a fierce confrontation with TSK and piles up its forces ready for order.

Tahrir al-Sham does not deny contacting with TSK. A top official of Tahrir al-Sham confirmed last month that Tahrir al-Sham had reached out to some countries, naming only Turkey specifically, “without being an agent of them”.

In addition to this, Zaman al-Wasl, an opposition newspaper, argued that a negotiation had been carried out about the surveillance posts in Idlib and yet these negotiations were not brought to successful conclusion.

Al-Rai chief international Elijah J. Magnier argued that Turkey would not take the risk of a full-scale conflict with al-Qaida in Idlib due to the military insufficiency of the forces that TSK forces are dependent on and the previous failure of TSK in the war against Islamic State. According to Maigner, Turkey expects that Tahrir al-Sham would retrieve its forces from Idlib willingly or that they would keep controlling Idlib under another capacity.

It is difficult to determine how far these arguments reflect the truth. However, they are not compatible at all with the statement of TSK: "Turkish Armed Forces carry out their duties in the region in line with the engagement rules defined by the guarantor countries in Astana agreements." Hoping that Iran, Russia and Syria would accept the presence of Tahrir al-Sham forever is the new dice Turkey rolled.

THE FUTURE OF AL QAIDA IN BILAD AL-SHAM

It is estimated that Tahrir al-Sham has around 30 thousand militants in the whole Syria and 20 thousand of which is thought to be in Idlib.

Tahrir al-Sham, which has been keeping the region between Jisr al-Shughur and Bab al-Hawa under its control, also managed to disperse powerful groups like Jund al-Aqsa along with the Free Syrian Army. It is impossible to drive Tahrir al-Sham away from Idlib (and Syria) by means of weak and unorganized Free Syrian Army militants, which has formed an alliance with Turkistan Islamic Party and jihadist groups like Ajnad al-Kavkaz in Idlib and Latakia.

Maybe, the expulsion of al-Qaida in the Levant region is not wanted!

Ayman al-Zawahiri, a leader of al-Qaida, also proposed a model instead of establishing an "Islamic State" emirate of al-Qaida: "The jihadist strategy in Bilad al-Sham should focus on a guerrilla war... Do not waste time in area domination."

Tahrir al-Sham, which is of al-Qaida origin in another shape, shrunk to its core after Nour al-Din al-Zenki group separated from it, Ahrar al-Sham was neither integrated in nor annihilated, and some Ahrar groups separated from it.

The hand of Qatar and Turkey in this should not be overlooked. Ahrar al-Sham has to assume a different strategy given the allegations that Turkey has been targeting al-Qaida with intelligence operations and the fact that some organizations like Ajnad al-Kavkaz has halted its operations in Syria.

Yet, there is also no unconventional force to fight against Ahrar al-Sham. Hamza bin Laden, the son of Osama bin Laden, emphasized that jihad in Syria should not be given up and called on "the jihadists" never to sign peace agreements in his audio message for the anniversary of 11th September. Hamza also called on the "opposition militants" allied with "the US, Russia and their Rafidhi allies" and demanded them to choose their side.

To drive away al-Qaida from Idlib and Syria a decisive struggle is needed. It is clear that the operation Turkey has started in Idlib does not have such an objective. Turkey is neither willing to separate the "moderates" from Ahrar al-Sham, nor to drive Ahrar al-Sham away from Idlib, its firmest stronghold in Bilad al-Sham.

Even Turkey's state-run Anadolu news agency calls Ahrar al-Sham a "local group" or "opponent group", and TSK is "not expected to clash with local groups..."

12 October 2017

http://news.sol.org.tr/turkish-governments-sham-fight-idlib-173303

The Conflict In Syria Was Always Israel’s War

by Whitney Webb  | 4 Sept 2017

Because Israel has staked first its survival and ultimately its growth into a dominant regional power on the disunity of its neighboring nations, it comes as no surprise that, faced with a winding-down of the Syrian conflict, it is now moving sharply against that development.

Israeli tourists watch smoke rising near the Syrian-Israeli border as the fighting Syrian army fights to regain control of the Quneitra border crossing from rebel groups. (Atef Safadi/EPA)

After years of fomenting the Syrian conflict from the shadows, the U.S. has recently seemed to back away from its push to militarily intervene in the embattled nation, instead choosing to focus its saber-rattling and destabilization efforts on other theaters. The consequence of this has seemingly been the winding down of the long-running conflict, now entering its seventh year.
Buoyed by Russia, Iran and Lebanon, the Syrian government led by President Bashar al-Assad has managed to retake vast swaths of territory, all while surviving and growing stronger over the course of a largely foreign-funded onslaught. As a result, many of the governments that were instrumental in funding and arming the so-called “moderate” opposition have begun to extricate themselves, unwilling to further test the resilience of Assad or the Syrian people.
With some anticipating the long-awaited conclusion of the Syrian conflict, recent threats from Israel’s government to assassinate Assad by bombing his residence seemed to appear out of the blue. According to the Jerusalem Post, a senior Israeli official accompanying Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on a recent visit to Russia warned the Kremlin that if Iran continues to “extend its reach” in Syria, Israel would bomb the presidential palace in Damascus. 
Israel’s comments should come as no surprise, however, as the foreign-funded and manufactured conflict in Syria was always Israel’s war. The only real surprise is Israel’s growing isolation in pushing for the further escalation of the conflict.

WikiLeaks sheds light on the origins of the war

Though it has successfully avoided being labeled a major player in the effort to oust Assad, Israel has long been the mastermind of the plan, which stems in large part from the long-standing hostilities between the two nations as well as Israel’s own regional ambitions. State Department diplomatic cables released by WikiLeaks have shown that in 2006, five years before the conflict in Syria manifested, the government of Israel had hatched a plan to overthrow the Assad government by engineering sectarian strife in the country, creating paranoia within the highest-ranks of the Syrian government, and isolating Syria from its strongest regional ally, Iran.
Israel then passed this plan along to the United States, which would then involve Saudi Arabia, Turkey, Qatar and Egypt in fomenting the “breakdown” of the Assad regime as a way of weakening both Iran and Hezbollah — with the effect of empowering both Israel and the Gulf monarchies, two seemingly disparate forces in the region that are becoming increasingly allied.
Leaked emails belonging to former Secretary of State Hillary Clinton further reveal Israel’s role in covertly creating the conflict and its clear role in securing the involvement of the U.S. and other nations in executing its plan for Assad’s removal. One email, forwarded by Clinton to her advisor Jacob Sullivan, argues that Israel is convinced that Iran would lose “its only ally” in the region were Assad’s government to collapse.

See -> http://www.mintpressnews.com/wp-content/uploads/2016/03/Clinton-Israel-Syria.pdf
It further stated that “The fall of the House of Assad could well ignite a sectarian war between the Shiites and the majority Sunnis of the region drawing in Iran, which, in the view of Israeli commanders would not be a bad thing for Israel and its Western allies.” This possible sectarian war was perceived as a potential “factor in the eventual fall of the current government of Iran.”
Another Clinton email released by WikiLeaks stated”
The best way to help Israel deal with Iran’s growing nuclear capability is to help the people of Syria overthrow the regime of Bashar Assad,”
Adding
Bringing down Assad would not only be a massive boon to Israel’s security, it would also ease Israel’s understandable fear of losing its nuclear monopoly.”
The email also notes:
A successful intervention in Syria would require substantial diplomatic and military leadership from the United States” and states that “arming the Syrian rebels and using western air power to ground Syrian helicopters and airplanes is a low-cost high payoff approach.”
Read the full Wikileaks release below:
Stated plainly, the U.S.’ decision to spend over $1 billion until 2015 to arm Syria’s terrorist-linked “rebels” — and to invoke the assistance of Wahhabi terrorism exporters like Saudi Arabia and Qatar in funneling weapons and funds to these same groups — was spurred by Israel, which not only drafted the original blueprint for the Syrian conflict but guided U.S. involvement by exerting its powerful influence over the foreign policy of that country. 

Aiding the Rebels


Israel did more, however, than covertly instigate and guide the funding of opposition “rebels” — having secretly funded and aided opposition groups, including ones with overt terrorist affiliations, over the course of the six-year-long conflict.
Israeli involvement in direct funding and aiding the Syrian “rebels” was suspected for years before being officially made public by the Wall Street Journal in June of this year. The report revealed that Israel, since the beginning of the conflict, had been “supplying Syrian rebels near its border with cash as well as food, fuel, and medical supplies for years, a secret engagement in the enemy country’s civil war aimed at carving out a buffer zone populated by friendly forces.” Israel has also frequently brought wounded “rebels” into Israel for medical treatment, a policy it often touts as a “humanitarian effort.”
These “friendly” forces were armed groups that formed part of or were allied with al-Nusra Front, al-Qaeda’s Syrian branch, known for committing atrocities against thousands of Syrian civilians and slaughtering religious and ethnic minorities. Since 2013, al-Qaeda-affiliated terrorist groups have dominated the “eight-square-kilometer separation zone on the Golan.” Israel has stated officially that these fighters are part of the U.S. coalition-supported Free Syrian Army (FSA). However, it has long been known that the vast majority of the groups comprising FSA have pledged allegiance to the al-Qaeda-affiliated al-Nusra Front, and that those who still fight under the FSA banner meet with al-Nusra on a daily basis.
Furthermore, Israel has launched attacks inside Syria “dozens and dozens of times,” according to a recent admission by Netanyahu. Earlier this year, Israel also threatened to “destroy” Syrian air defenses after the Syrian army fired missiles at Israeli warplanes striking targets within Syria.Israel’s support for terrorist groups went far beyond medical treatment, food supplies and cash. The Israeli army was also found to have been in regular communication with these terrorist groups and even helped “pay salaries of fighters and buy ammunition and weapons.” In addition, when the positions of the “rebel” groups it funded, armed and paid were in danger of being overtaken by Syrian government forces, Israel stepped in to directly bomb Syrian targets. For instance, in June, Israel attacked several Syrian military positions after claiming a stray mortar had landed within the boundaries of the Golan Heights, part of Syria that has long been occupied by Israel. However, the attack tellingly coincided with Syrian army advancements against the “rebel” groups that Israel has long cultivated as part of the so-called “buffer zone.”
Also very telling has been Israel’s position on Daesh (ISIS). In June of last year, Israel’s military intelligence chief, Major General Herzi Halevi, openly stated that Israel does not want to see Daesh defeated in Syria — expressing concern about the offensives against Daesh territory and lamenting their “most difficult” situation. Prior to Halevi’s comments, Israeli officials had regularly noted that Daesh conquering the whole of Syria would be preferable to the survival of the Assad government. These comments have been echoed by Israeli and NATO-affiliated think tanks, one of which called Daesh “a useful tool in undermining” Iran, Hezbollah, Syria and Russia — despite Daesh’s barbaric tactics, war crimes, enslavement of women and ethnic cleansing efforts. 

Israel’s larger geopolitical agenda


Though Israel’s support of Wahhabi terrorists like Daesh (ISIS) and al-Nusra may seem counter-intuitive, Israel’s overarching purpose in expelling Assad from power is based on strategic geopolitical and economic goals that Israel is determined to meet at any cost. While Israel frequently mentions Iran as the pretext for its involvement in Syria, the strongest motivators for Israel’s participation in the destruction of its northern neighbor are oil and territorial expansion.
One of Israel’s clearest reasons for being interested in the destabilization of Syria is its ability to assert further control of the Golan Heights, an area of Syria that Israel has illegally occupied since 1967 and annexed in 1981. Despite filling the area with illegal settlements and military assets, Israel has been unable to convince the international community, and even its close allies such as the U.S., to recognize its sovereignty over the territory. However, the conflict in Syria has proven beneficial to this end, allowing Israel to send even more settlers into the Golan, an estimated 100,000 over five years.


Israel is largely interested in gaining control over the Golan for economic reasons, owing to the occupied territory’s oil reserves, which are estimated to contain “billions of barrels.” Under the cover of the Syrian conflict, the Israeli branch of an American oil company — whose investors include Dick Cheney, Jacob Rothschild and Rupert Murdoch — has been drilling exploratory wells throughout the region, as the Heights’ uncertain territorial status prevents Israel from financially exploiting the resource.
Despite the prohibitions of international law, Israel is eager to tap into those reserves, as they have the potential to “make Israel energy self-sufficient.” Israel has even offered, per the Galant plan, to “rebuild” Syria with billions in U.S. taxpayer dollars in exchange for the Golan Heights — though the plan received a tepid reception from all involved parties other than Israel itself.
As its stands, Assad’s removal and replacement with a government friendly to Israeli and Western interests is Israel’s only real means of claiming the Golan Height’s energy resources for itself.

Pawns blocking Israel’s endgame


Aside from the oil and the territory it seeks to gain in the Golan Heights, Israel is also seeking to expand well beyond that territory in order to more widely exert its influence and become the region’s “superpower.” This ambition is described in the Yinon Plan, a strategy intended to ensure Israel’s regional superiority in the Middle East that chiefly involves reconfiguring the entire Arab world into smaller and weaker sectarian states. This has manifested in Israel’s support for the partition of Iraq as well as Syria, abetted by its support for the establishment of a separatist Kurdish state within these two nations.


This goal, in particular, largely explains Israel’s obsession with curbing Iranian influence in the Middle East, whether in Syria or elsewhere. Iran – more than any other nation in the region – is the most likely to threaten the “superpower” status that Israel seeks to gain for itself, as well as Israel’s loss of monopoly as the region’s only nuclear power.
Given Israel’s compound interests in seeing the removal of Assad and the partition of Syria, it is hardly surprising that Israeli political rhetoric has reached new heights of saber-rattling as Tel Aviv becomes increasingly concerned that the conflict it masterminded could backfire. Prior to the explosive comments regarding Israeli threats to bomb Assad’s residence, an anonymous Israeli government minister blamed the U.S. for backing out of Syria, a move he argued sacrificed Israeli interests:
The United States threw Israel under the bus for the second time in a row. The first time was the nuclear agreement with Iran, the second time is now that the United States ignores the fact that Iran is obtaining territorial continuity to the Mediterranean Sea and Israel’s northern border [through Syria].”
Not only that but Israel has recently vowed to “nullify” the ceasefire deal brokered between Russia and the U.S. with Syrian and Iranian support if it fails to comply with Israel’s needs — an ultimatum based on rather subjective terms given that “Israel’s needs” are hardly static. Israel’s response again shows the perception among officials in Tel Aviv that the Syrian conflict is of primary importance to Israeli geopolitical interests.
Furthermore, given that the response suggested so far by Israeli officials – on more than one occasion – has been to assassinate Syria’s democratically-elected President – the contemplated means of Israel “nullifying” the ceasefire deal will likely have explosive implications. Israel — apparently refusing to accept that the conflict it orchestrated is not going, and may not end, as planned — is now willing to escalate the situation militarily, with or without allies, resorting to dangerous brinkmanship with global implications.

Terror in Myanmar as US Faces Off Against China’s “Belt and Road”

China’s Belt and Road Initiative portends a monumental transformation of the global economic order; one which poses an existential threat to the Pax Americana which has existed since the end of the Cold War. Understanding this context is critical to making sense of the current hysteria gushing from the NGO-Industrial complex and being fuelled by Western liberal punditry.

As I’ve argued previously, decisions taken by the Trump administration since January indicate a shift in US foreign policy. No longer concerned with waging petty wars on behalf of the Israel lobby and the billionaire class, attention has been focused acutely on Asia, and in particular China. Former White House Chief Strategist Steve Bannon was quite forthright about this in his August 16 interview with American Prospect magazine:
“To me, the economic war with China is everything. We have to be maniacally focused on that. If we continue to lose it, we’re five years away, I think, 10 years at the most, of hitting an inflection point from which we’ll never be able to recover.”
Without a hint of irony, Bannon later added
“China right now is Germany in 1930. It’s on the cusp. It could go one way or the other.” “A hundred years from now, this is what they’ll remember — what we did to confront China on its rise to world domination.” “We have to reassert ourselves as the real Asian power: economically, militarily, culturally, politically.”
China’s BRI is an $8 trillion infrastructure project which aims to rebuild the ancient Silk Road, integrating the Eurasian continent in a vast network of road, rail and sea routes across 60 plus countries, and absorbing much of China’s current overcapacity in what President Xi Jinping describes as an open, innovative path to win-win cooperation. It also signals the end of permanent US global hegemony.

Significant foreign policy decisions taken so far under the Trump administration include strategic retreat from Syria, increased hostilities toward Iran, dropping the 11-ton mother-of-all-bombs on eastern Afghanistan, and a doubling down on troop deployment in America’s longest war. All of these are signs of a single-minded approach focused on disrupting China’s growing regional influence by any and all means possible.

One of six economic corridors making up the BRI, the 2800 km Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) corridor will link Kolkata in India with Kunming in China’s Yunnan province, via Dhaka (Bangladesh) and Mandalay (Myanmar). The central hub of this corridor is the Kyaukphyu Special Economic Zone (KSEZ), which includes an express railway and deep water port, and has the potential to turn Myanmar into a regional logistics hub drawing in trade from neighbouring Thailand and Laos.

Image result for belt road corridor myanmar
Source: International Road Transport Union / Los Angeles Times

But rather than a great opportunity for regional development, the generals at the Pentagon see the BCIM as an enemy supply line. With the US flexing its military muscle in the South China Sea and eyeing off the Strait of Malacca – a potential choke point for the supply of oil into China – the $10bn Sino-Myanmar pipeline running from the Bay of Bengal to China’s Yunnan province is now critical to China’s energy security. Placing Rakhine state under US/NATO protection would be an obvious way to sabotage this project.

Like the Uighur of China’s Xingxang province, Myanmar’s Rakhine Muslim minority, known more widely as ‘Rohingya’, include insurgent groups backed by Western political interests, such as Harakah al-Yaqin, the Arakan Rohingya Salvation Army. Playing the role of agents provocateur in the latest round of psy-ops, reports from locals accuse these radicals of burning their own villages and killing their own people in order to incite violence. Additionally, their violent crimes against the local Buddhist population have provoked brutal counter attacks against ethnic Muslims across the country – violence which the “international community” blames on the Burmese authorities.

Aung San Suu Kyi has been the darling of the liberal ‘free press’ for two decades. The poster child for Burmese independence, her opposition to Myanmar’s military Junta earned her a Nobel Peace Prize and 15 years under house arrest before her National League for Democracy finally won a landslide victory in 2015. Suu Kyi now finds herself in the illustrious company of Saddam Hussein, Manuel Noriega and Ngo Dinh Diem – a rogue asset whose lease has expired and who is about to be thrown under the proverbial bus.

So far the Russian foreign ministry is not buying the imperial line on Myanmar, and China has refused to support UN involvement in the crisis.

Turkey has been most vocal in its calls for humanitarian intervention, which comes as no surprise given its track record. It was Turkey after all which led the call to arms on behalf of Libyan Muslims, allegedly the victims of rape and genocide under the brutal dictatorship of Muammar Gaddafi. Embarrassingly Amnesty International would later be forced to admit that these claims weren’t based on any actual evidence – sadly too late for Ghadaffi, whose capture and extra-judicial execution set a new low standard for network TV voyeurism. Turkey was also an important player in the six year effort to topple Syria’s secular democracy and replace it with a Wahhabist theocracy favourable to Western oil interests. Unlike Libya, which was completely destroyed and handed over to terrorists within six months, Syria has so far survived, thanks to the dedication and determination of its army and its allies, Russia, Iran and Hezbollah.

Before we allow our emotions to be manipulated into supporting more humanitarian violence, we should have no illusions about what comes next. Responsibility to Protect is almost always a precursor to genocide. One of the principle advocates of the Libyan war was French public intellectual and media personality Bernard-Henri Lévy. When asked by BBC Hard Talk’s Stephen Sackur
“Would you agree that the military intervention in Libya is not going the way you hoped it would?”,
Lévy replied
“No (laughs) No no, I never doubted it would go this way.”
This article was originally published by The Last Yawn.
Featured image is from Asia Times.

Abby Martin Exposes Zionism & Israel on Joe Rogan Podcast


#mustwatch


-Also see: https://www.youtube.com/results?search_query=the+empire+files+israel

************------------------------**************--------------------------

Peter Joseph & Abby Martin on Abolishing Capitalism

Abby Martin sits down with Joseph to talk about the contradictions and crises of capitalism and what he advocates to save the future of the planet from catastrophe.

Peter Joseph is the founder of the Zeitgeist Movement, a grassroots, worldwide organization that advocates an alternative economic system based on sustainability, cooperation and human need. His most recent book, ‘The New Human Rights Movement,’ delivers a startling exposé about the violent oppression that defines our economic order, while issuing an urgent call for global activism to unite to replace it.

SOURCE | https://www.youtube.com/watch?v=2HwFOo5rbZA

Syrians - A video by Julien Rochedy for the French TV Libertés station
Published on YouTube on: 13 Dec 2016
Reportage réalisé en Syrie par Julien Rochedy pour TV Libertés. On y découvre le point de vue de femmes et filles syriennes, libres de faire leurs études, de pratiquer leurs passions ou d'exercer leur profession, dans la peur qu'elles ressentent tous les jours depuis le début du conflit Syrien de voir les rebelles islamistes triompher. Ce reportage permet d'offrir un autre angle sur le conflit le plus sanglant de ce début de XXIe siècle, afin de comprendre une réalité bien plus complexe que celle qui nous est montrée par les grands médias traditionnels. 

Debate: Revolutionary Left vs. Revolutionary Right
Published on 14 Aug 2017


A debate on July 8th, 2017 between Augustus Sol Invictus and Caleb Maupin.

The debate was formally titled "The Revolutionary Left vs. The Revolutionary Right."

The debate was sponsored by Students & Youth for a New America http://www.synamerica.com

...
Man says Nazis were socialist, gets schooled by history writer


              
nazis-0.jpg
Picture: HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES
'Nazi' is the short name. The full name for the 'Nazi' party was the "National Socialist German Workers' Party" ("Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" in German).
The fact that the far-right party contained 'socialist' in the name was a rebranding gambit to draw workers away from communism and into populist nationalism.
Despite this, the populist nationalists that support the likes of Donald Trump, regualarly take the oportunity to remind modern day liberal or left-leaning critics of white-supremacists and neo-nazis that 'Socialism' was included in the Nazi party name. 
Hitler's party positioned as a left-wing organisation based on his rhetoric, rather than his actions, espoused in the 1920s and 1930s to disenfranchised workers frustrated with what they perceived as a two-tier society. 
Neither left or right wing want to be known as the side of the political spectrum that Hitler was on, and both sides would argue he was on the other, politically speaking.
One such incident occurred recently on Twitter.

Mike Stuchbery, a teacher and writer whose passion is History, sought to correct the misconception.
This is quite a long dressing down and is a little foulmouthed. You've been warned.

SOURCE | https://www.indy100.com/article/nazi-socialist-right-wing-white-supremacists-history-twitter-mikestuchbery-7900001